Nieuwe corona-maatregelen:

- Vanaf nu mag elk kind onder de 12 jaar nog maar 1 hobby hebben.  Iedereen is nog steeds welkom op de chiro, we vertrouwen er wel op dat elke ouder hierin zijn verantwoordelijkheid neemt en eerlijk is.

In de kerstvakantoe zal er geen chiro zijn, dus niet op 20 en 27/12.

Vanaf 03/01/2021 gaan we weer van start !!

We wensen jullie alvast fijne feestdagen toe ! :-)

De crisiscel van de gemeente heeft beslist dat de periode van de verlengde herfstvakantie dient gerespecteerd te worden om zo de veiligheid te garanderen, en de verspreiding van het virus zo weinig mogelijk kans te geven.

Facebook likebox