enkele veranderingen in het chirogebeuren!

Nieuwe corona-maatregelen:

- Vanaf nu mag elk kind onder de 12 jaar nog maar 1 hobby hebben.  Iedereen is nog steeds welkom op de chiro, we vertrouwen er wel op dat elke ouder hierin zijn verantwoordelijkheid neemt en eerlijk is.

- We gaan vanaf nu zondag chiro geven in bubbels van maximum 10 (exclusief leiding).  Dus elke groep wordt opgesplitst en verdeeld over de leiding.

- er mag ook terug chiro zijn voor de +12 jarigen, vanaf volgende week (7/02) zullen we hier terug mee starten.

We willen er nog steeds samen voor gaan: plezier maken, leuke dingen doen, ravotten en gek doen, ...

ALS JE HET MIJ VRAAGT...............CHIRO !!!!!!!!!!!!!